top of page

SMETA Audit

(Sedex)

Sedex เป็นองค์กรสมาชิกไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก องค์กรระดับโลกอย่างแท้จริงที่มีสมาชิกในกว่า 150 ประเทศ

 

 

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการแบ่งปันข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรม Sedex เป็นโซลูชันการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณลดความเสี่ยง ปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน

Sedex มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ:

1. เพื่อลดภาระของซัพพลายเออร์ที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบ แบบสอบถาม และการรับรองหลายรายการ

2. เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ Sedex Advance ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถจัดเก็บ แบ่งปัน และรายงานข้อมูลใน 4 ด้านหลัก:

1. มาตรฐานแรงงาน

2. สุขภาพและความปลอดภัย

3. สิ่งแวดล้อม

4. จริยธรรมทางธุรกิจ

bottom of page