top of page

จ. 21 ต.ค.

|

Location is TBD

CQI - IRCA Lead Auditor ISO 45001: 2018 OHSMS Certified Training Course

ราคา 18,000 บาท ระยะเวลาอบรม 5 วัน

CQI - IRCA Lead Auditor ISO 45001: 2018 OHSMS Certified Training Course
CQI - IRCA Lead Auditor ISO 45001: 2018 OHSMS Certified Training Course

Time & Location

21 ต.ค. 2567 08:30 – 25 ต.ค. 2567 17:30

Location is TBD

About the Course

หลักสูตรหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 45001:2018 นี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ  และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ISO 45001: 2018 และ ISO 19011  และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจสอบ ISO 45001 ที่มีความเข้มข้น และได้รับการรับรองจาก CQI- IRCA (International Register of Certificated Auditors)

 ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

- ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018ISO 45001:2018 OHSMS

- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร (Third Party Auditor) 

Share This Course

bottom of page