top of page

จ. 22 พ.ย.

|

Location is TBD

IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001: 2015 (QMS) Training Course

ราคา 22,000 บาท ระยะเวลาอบรม 5 วัน

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001: 2015 (QMS) Training Course
IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001: 2015 (QMS) Training Course

Time & Location

22 พ.ย. 2564 09:00 – 26 พ.ย. 2564 18:00

Location is TBD

About the Course

หลักสูตรหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ  และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 19011  และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจสอบ ISO 9001 ที่มีความเข้มข้น และได้รับการรับรองจาก CQI- IRCA (International Register of Certificated Auditors)

 ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

- ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 9001:2015 QMS 

- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร (Third Party Auditor) 

Share This Course

bottom of page