top of page

พฤ. 25 ม.ค.

|

Location is TBD

IRCA QMS Lead Auditor ISO 9001: 2015 Certified Training Course

ราคา 18,000 บาท ระยะเวลาอบรม 5 วัน

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
IRCA QMS Lead Auditor ISO 9001: 2015 Certified Training Course
IRCA QMS Lead Auditor ISO 9001: 2015 Certified Training Course

Time & Location

25 ม.ค. 2567 08:30 – 27 ม.ค. 2567 17:30

Location is TBD

About the Course

หลักสูตรหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ  และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 19011  และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจสอบ ISO 9001 ที่มีความเข้มข้น และได้รับการรับรองจาก CQI- IRCA (International Register of Certificated Auditors)

 ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

- ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 9001:2015 QMS 

- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร (Third Party Auditor) 

Share This Course

bottom of page