top of page

มาตรฐานการรับรองระบบ GHPs & HACCP สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ Packaging

การผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารได้มีการคำนึงถึงการควบคุมกระบวนการผลิตโดยนำหลักการของแนวทางการผลิตที่ดีหรือระบบ GHPs/HACCP ซึ่งเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกาควบคุมกระบวนการป้องกันการปนเปื้อนเพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยซึ่งในปัจจุบันโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติค กระดาษ หรือแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการนำระบบ GHPs/HACCP มาปรับใช้กับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแต่ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารคือการขาดความรู้และความเข้าใจในการนำระบบมาปรับใช้กับโรงงานของตนและไม่ทราบแนวทางประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GHPs/HACCP การทำระบบมาตรฐานการรับรองบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้บรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานขององค์กรมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือกฎหมายท้องถิ่น


นี่คือขั้นตอนหลักในการทำระบบมาตรฐานการรับรองบรรจุภัณฑ์:

1. ศึกษาและเข้าใจมาตรฐาน: วิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณต้องการรับรองศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรับรอง เช่น ขนาด, วัสดุ, และการใช้งาน

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์: พิจารณาและวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการรับรอง คิดเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องมีในบรรจุภัณฑ์ เช่น ป้ายกำกับ, ฉลาก, หรือรายละเอียดการใช้งานอื่นๆ

3. การทดสอบและการประเมิน: ดำเนินการทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนด อาจมีการทดสอบเชิงคุณภาพ


1. การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก

สำหรับการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกนั้น มีข้อดีก็คือวัสดุมีความคงทน น้ำหนักเบา และยังสามารถป้องกันน้ำและอากาศที่จะเข้ามาภายในของบรรจุภัณฑ์ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกคือการตรวจสอบความคงทนของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงความสามารถในบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ทั้งในรูปแบบร้อนและเย็น ซึ่งจะทำให้การบรรจุอาหารมีความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายในระหว่างที่ขนส่งได้

อ้างอิง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (THAI INDUSTRIAL STANDARD) มอก.729 – 2553 กระสอบพลาสติก http://ctp.llc/RlcJ3

อ้างอิง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (THAI INDUSTRIAL STANDARD) มอก.121 เล่ม 13-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 13 จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้าทอ http://ctp.llc/RlcJ3

2. การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ

นับตั้งแต่กระแสรักษ์โลกเริ่มต้นขึ้น มีร้านค้าจำนวนไม่น้อยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษกันมากขึ้น โดยข้อดีของการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษนั้นคือมีน้ำหนักเบา ประสิทธิภาพในการกันน้ำและน้ำมันของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ยังไม่ดีมากนัก ทำให้การเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาใส่อาหารควรให้ความสำคัญในเรื่องความเหมาะสมกับชนิดของอาหาร รวมถึงมีการรับรองทางด้านความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์กับกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันและมีความปลอดภัยสูงสุดในขณะที่รับประทาน


ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ

- กระดาษสัมผัสอาหาร แบ่งตามเยื่อกระดาษที่ทำเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ และประเภทเยื่อเวียนทำใหม่

- กระดาษสัมผัสอาหาร แต่ละประเภทแบ่งตามการใช้งานเป็น 2 แบบ คือ แบบแผ่นเพื่อการแปรรูปแบบภาชนะ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดทำจากเยื่อกระดาษ และ ชนิดทำจากกระดาษแบบแผ่นเพื่อการแปรรูป

อ้างอิง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (THAI INDUSTRIAL STANDARD) มอก. 2948-2562 กระดาษสัมผัสอาหาร http://ctp.llc/RlcJ3ดู 212 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page