top of page

มาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS)

มาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) คือ มาตรฐานการติดตามและทวนสอบปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่มีในผลิตภัณฑ์ GRS ครอบคลุมวัตถุดิบที่มาจากไซเคิลอย่างน้อย 20% – ถึง 100% โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิต บรรจุภัณฑ์ การติดฉลากสินค้า การซื้อมาขายไปการจัดจำหน่าย เป็นต้น

มาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้การสอบกลับได้ Traceabliltyในห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ในด้านต่างๆดังนี้

  • ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • ข้อกำหนดด้านสังคมและแรงงาน

  • องค์ประกอบด้านเคมีและการติดฉลากสินค้า

มาตรฐานนี้เหมาะกับบริษัทที่ต้องการ อ้างถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีอยู่ในชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้แบรนด์สินค้าระดับโลกมีความต้องการอ้างถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องตามกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม

ดู 436 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page