top of page
 • paisarn7

CoC (Chain of Custody) ระบบการสอบกลับสำหรับผู้ที่อยู่ในซัพพลายเชน

อัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2564ระบบ CoC (Chain of Custody) ระบบการสอบกลับสำหรับผู้ที่อยู่ในซัพพลายเชน ได้แก่ การสอบกลับด้านความปลอดภัยของอาหาร เกษตรกรรมอินทรีย์ การใช้วัสดุรีไซเคิล หรือความสอดคล้องในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรม

 • จิวเวลลี่

 • อาหารและเครื่องดื่ม

 • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม

 • โลหะ

 • พลาสติก

 • ไม้ เฟอร์นิเจอร์

 • ยา เครื่องสำอางค์

 • เคมีภัณฑ์

 • กระดาษ บรรจุภัณฑ์

 • ภาคบริการต่างๆ ได้แก้ เทรดดิ้ง โลจิสติกส์ คลังสินค้า ฯลฯ

ทั้งนี้ ลูกค้าทั่วโลกต่างก็มีความต้องการในเรื่องของการสอบกลับ (Traceability) และความโปร่งใส (Transparency) มากขึ้น ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ISO/PC 308 – Chain of Custody ซึ่งจะช่วยดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีการสอบกลับที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในซัพพลายเชนด้วยการใช้ ”ภาษามาตรฐาน” ของไอเอสโอให้เหมือนกันทั่วโลก นอกจากนี้ การสอบกลับและความโปร่งใสยังเป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ อันเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งในหลายกรณี ถือป็นข้อบังคับทางกฎหมายด้วย ดังนั้น ระบบ (Chain-of-Custody: CoC Management System) จึงมีความสำคัญมากสำหรับโครงการด้านการประกันคุณภาพและการตรวจสอบรับรอง

ปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาการ ISO/PC 308 – Chain of Custody ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน เช่น อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน และการก่อสร้าง รวมทั้งโครงการด้านการรับรองและภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย โดยไอเอสโอเปิดรับความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก


ที่มา:

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2159


#chainofcustody #coc #ระบบการสอบกลับสำหรับผู้ที่อยู่ในซัพพลายเชน #GGM

ดู 866 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page